VLASTNÍ SLOŽKA

VÝUKA ZPĚT

Při výuce informatiky si budete muset všichni vytvořit svoji vlastní složku. Bude vám sloužit pro ukládání vašich dokumentů - úkolů.

Některé vytvořené úkoly budete také muset zasílat na náš email ke kontrole:

Ukážeme si, jak vlastní složku ve školním počítači vytvoříme a také se seznámíme i s některými dalšími možnostmi vytvoření složky pro vaši potřebu v domácím počítači nebo notebooku.