SEZNÁMENÍ S POČÍTAČEM

VÝUKA ZPĚT

Počítač je stroj jako každý jiný (pračka, lednička, myčka).

Neumí sám myslet☻.

Vykonává pouze ty úkony a provádí pouze ty činnosti, které mu uživatel zadá a jak ho uživatel naprogramuje.

Z čeho se skládá počítač?

 

Každá počítačová sestava může mít jinou konfiguraci. 

 

Konfigurace - seskupení, uspořádání

Komponent - součástka, zařízení

Periferie - přídavná zařízení počítače

 

Komponenty počítače rozdělujeme na:

Interní - nachází se uvnitř skříně počítače (procesor, harddisk..).

Externí - nachází se vně skříně (monitor, klávesnice..).

 

Externí komponenty rozdělujeme podle funkce na:

Vstupní zařízení - pomocí nich vstupují informace od uživatele do počítače (klávesnice, skener, mikrofon, myš).

Výstupní zařízení - pomocí nich vystupují informace z počítače směrem k uživateli (monitor, reproduktory, tiskárna).

MONITOR

 

CRT, LCD monitor je výstupní zařízení. S jeho pomocí nám počítač ukazuje co právě dělá nebo s čím právě pracujeme.

   

Klávesnice je vstupní zařízení. Pomocí klávesnice dáváme počítači povely, pokyny, příkazy a vkládáme do něj data (informace).

Pro další informace klikněte na obrázek klávesnice. 

 

Myš k počítači

   

Myš je vstupní zařízení.

Myší ovládáme šipku (kurzor) na počítačové obrazovce.

Pro další informace klikněte na obrázek myši.

 

Další přídavná zařízení (PERIFERIE)