MATEMATICKÁ SOUTĚŽ

beckotc.webnode.cz/matematika/matematicka-soutez/

Region + cílová skupina:

Matematická soutěž je určena žákům 5. ročníků ZŠ Hornická 1325, Tachov.

Forma organizace:

Uskuteční se 5 školních - mezitřídních kol.

Jednotlivá kola proběhnou v období Leden - Květen. (V každém měsíci se uskuteční vždy jedno kolo.)

Úlohy se budou řešit přímo v hodinách matematiky.

V každém kole řeší žáci 3 povinné úlohy z oblasti  NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY  a ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY.

4. úloha bude vždy prémiová - nepovinná.

Úlohy budou bodovány. (Za originální řešení a postupy lze získat prémiové body.)

Řešení a odpovědi žáků zpracovává koordinátor soutěže - Mgr. J. Nárovcová.

Nejúspěšnější řešitelé budou odměněni malými věcnými cenami.

S výsledky jednotlivých kol se můžete seznámit zde. Musíte si však pamatovat KÓD, který dostanete před zahájením soutěže.